Успявате ли да разпределяте времето си правилно? А финансите? Аз и в двете съм кръгла нула! Ставам в 06:00 в. всяка сутрин, оправям си къщата, после себе си и потеглям към 08:00 ч. към офиса. Четири пъти в седмицата тренирам, през останалото време гледам се виждам с Ицо и да имам някакъв социален живот. По принцип е минимален.

Някъде измежду тези задължения е и блога. Всъщност, не е правилно да го наричам задължение, защото този блог ми носи само положителни емоции, но истината е, че последните 8 дни не съм отваряла лаптопа си. Това не важи за служебния.

Искам да съм от онези жени, които намират време за всичко. А всъщност, има ли такива жени? Разкажете ми вие как се справяте с ежедневните задължения, спорта, мъжа, децата, грижите за вас, работата и социалния живот. Наистина искам да разменя опит с други жени. 🙂


How do you manage your time properly? Your finances? I am totally lost in my scheduling. Waking up at 6 every morning, managing some housework, preparing myself for work, 8 leaving the apartment and going to work. 4 times a week I am going to the gym, in other free … hours trying to be with hubby, and whatever left in these 24 hours is for my social life. Generally, I don’t have a social life lately.

Somewhere between my tasks is my blog. In fact, it is wrong to call it an obligation because it brings me only positive emotions, but the truth is that the last eight days I have not opened the laptop. Can’t say the same for my business laptop.

I really, really want to be one of those ladies who find time for everything. In fact, are there any women like this? Tell me how you deal with daily duties, sports, husband, children, care for you, work and social life. I really want to exchange experiences with other women. 🙂

I am wearing: handmade dress, Hallhuber jacket, Dr.Martens Boots, Zara bag and Accessorize hat.

Drinking: my favorite seasonal drink Pumpkin Spice Late! <3

rsz_img_7542img_7497 img_7515 img_7597 img_7610 img_7623 img_7625 img_7588 img_7622