Italy is amazing but I promised to myself that I am not going to Italy in August. Yep, not the same mistake twice. It was so hot, muggy and humid. We survived only because we ate tons of gelato and because we rented a scooter. We also rented a house with a garden and every single morning we were picking tomatoes for breakfast. From small village shop, we were buying all kinds of cheese and salami. We had a cat in the garden and Ico was feeding him every morning. We named him – The King. Idyll.


Италия е невероятна, но аз лично повече никога не бих си причинила Италия през август. Беше невъзможно топло, задушно и влажно. Оцеляваше се само със сладолед в ръка и на скутера, който си бяхме взели. Наехме си къща с градина и сутрин си беряхме домати, с които си приготвяхме закуска. От малкото селско магазинче си купувахме всички възможни видове салами и сирена. Имахме си и котка в градината, която Ицо всяка сутрин хранеше. Идилия.

img_4968img_4894img_4859img_4794img_4793